Oferta


Pomiar GPS powierzchni pól - sprawdź rzeczywistą powierzchnię działek rolnych oraz ich granice


  • Na podstawie swoich wieloletnich obserwacji podczas kontroli obszarowych udało mi się zaobserwować, że rzeczywisty przebieg granic działek rolnych/ewidencyjnych nie zawsze jest zgodny z granicami w terenie oraz z informacjami zapisanymi w wypisie z rejestru gruntów.
  • Wielu rolników uprawiając ziemię w swoim gospodarstwie nawet nie zdaje sobie sprawy, kiedy to sąsiad uprawia część jego działki lub też kiedy on sam przekracza granicę swoich działek ewidencyjnych.
  • Wszystkie te niedociągnięcia i nieprawidłowości w mniejszym bądź większym stopniu wpływają na uzyskiwane dopłaty obszarowe i rolnośrodowiskowe wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Aby raz na zawsze poznać granice i powierzchnie swoich pól, a tym samym otrzymać bez żadnych uszczupleń finansowych pełne dopłaty, proponujemy Państwu usługę pomiaru działek rolnych/ewidencyjnych w gospodarstwie.
  • Dysponujemy odpowiednim sprzętem do przeprowadzania pomiarów, mamy pełen dostęp do aktualnych podziałów działek ewidencyjnych, do map satelitarnych, które obrazują sytuację w formie graficzniej w terenie.
  • Po wykonaniu pomiaru otrzymują Państwo profecjonalnie opracowany dokument z zestawieniem powierzchni pól oraz wydruk pomiaru na ortofotomapie (podobnej do mapek ARiMR) z zaznaczonymi wyraźnymi granicami działek. Wskazujemy na ich podstawie ewentualne braki w powierzchniach oraz przesunięcia granic.

Przykładowy schemat działania:

1. Rozmowa z klientem, określenie celu pomiarów

2. Pomiar powierzchni metodą GPS na pieszo - zapewniając maksymalny poziom dokładności

3. Podanie wstępnych pomiarów, a następnie ich opracowanie

4. Wydruk pomiarów naniesionych na ortofotomapę (patrz zdjęcie powyżej) oraz zestawienie pomierzonych powierzchni