Oferta


W ramach PROW 2007-2013 przygotowujemy wnioski pomocowe:


 PROW 2007-2013

  1. Modernizacja gospodarstw rolnych
  2. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

  3. Grupy producentów rolnych

  4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  5. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  6. Zalesianie gruntów rolnych

  7. Ułatwianie startu młodym rolnikom

 

oraz wiele innych....