Oferta


Jako były Inspektor ARiMR mam szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa. Oto co mogę zaproponować:


 

1. Kompleksowe wypełnianie i aktualizacja Rejestru Zabiegów Agrotechnicznych, a w tym m.in.:

Rejestr Zabiegów Rolnośrodowiskowych

- wypełnianie i aktualizacja rejestru, obliczanie dawek nawozów (rolnictwo zrównoważone) itp:

rejestr2

- aktualizacja kart wypasu, liczenie obsady i obciążenia łąk i pastwisk

rejestr3

 2. Kompleksowe wypełnianie i aktualizacja Ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin - kontrole PIORIN

opryski