Oferta


Pełnomocnik Rolnika/Producenta Rolnego


 

Pełnomocnictwo - to czynność prawna, która upoważnia osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

 

W ramach świadczonych usług proponuję siebie jako Twojego pełnomocnika w sprawach związanych z kontrolami ARiMR. Moje wieloletnie doświadczenie jako Inspektor Terenowy w ARiMR pozwala na łatwe określenie priorytetów w kontrolach obszarowych, rolnośrodowiskowych. 

Mogę zadbać o Twoje pieniądze, o to kontrola z ARiMR przebiegła w sposób spokojny, załatwię za Ciebie wszelkie formalności i gwarantuję, że nie zostaną na Ciebie nałożone żadne sankcje.